Elektroniikkasuunnittelu

Laitesuunnitteluprojekteissa on useita vaiheita. Voimme ottaa tehtäväksemme kokonaisuuden avaimet käteen periaatteella tai täydentää ja nopeuttaa asiakkaan omaa tuotekehitystä toteuttamalla tietyn osan suunnittelusta, esimerkiksi kytkennän ja piirilevyn suunnittelun sekä nollasarjan valmistamisen. Pääasiallinen elektroniikkasuunniteluohjelmisto on Altium Designer, mutta osaamista löytyy myös PADS:istä.

Vaatimusmäärittely on olennainen osa tuotekehityshanketta. Huolellisesti yhdessä asiakkaan kanssa tehty määrittely tuottaa kustannussäästöjä paitsi tuotekehitykseen, myös laitteen valmistuskustannuksiin, kun laite voidaan optimoida tarpeita vastaavaksi. Sähköinen ympäristö on EMC-ilmiöiden kannalta oleellinen suunnittelukriteeri. Ympäristöolosuhteet, kuten kosteus, tärinä ja lämpötila vaikuttavat lämpösuunnitteluun sekä komponentti- ja materiaalivalintoihin.

Prototyyppivalmistus ja piensarjakokoonpano

Mekaaniset vaatimukset on otettava huomioon alusta lähtien. Piirikortista komponentteineen syntyy layoutsuunnittelun ohessa tarkka 3D-malli siirrettäväksi CAD-ohjelmaan. Tämä on oleellinen apu kotelo- ja käyttöliittymäsuunnittelussa. Myös kotelomalli voidaan tuoda suunnitteluohjelmaan. Käytämme CAD-suunnittelussa SolidWorks ohjelmistoa. Icraftilla on oma workshop, jossa voimme valmistaa prototyyppimekaniikkaa esimerkiksi muovista ja alumiinista. Piensarjoihin voimme valmistaa esimerkiksi etupaneelit CNC-jyrsimellä.

Monissa elektroniikkasuunnitteluprojekteissa Icraft hoitaa ensimmäisten prototyyppipiirilevyjen hankinnan ja käsinladonnan. Suuremmissa määrissä ladonta ulkoistetaan. Erityisen kiireellisessä tapauksessa yksinkertaiset kaksipuoleiset piirilevyprotot voidaan valmistaa itse. Sovelluksesta ja tapauksesta riippuen Icraft voi hoitaa piensarjoissa laitteen loppukokoonpanon ja testauksen.

Ohjelmistosuunnittelu

Pääasiallinen ohjelmistonkehitysympäristömme on tällä hetkellä Qt, joka mahdollistaa ohjelmistokehityksen useille eri käyttöjärjestelmille (Windows, OS X, Linux). Myös muut työkalut ovat mahdollisia esimerkiksi kehittettäessä asiakkaan jo olemassaolevaa sovellusta.

Sulautetut sovellukset

Lähes kaikki nykypäivän elektroniikkasovellukset sisältävät yhden tai useamman prosessorin. Icraft on käyttänyt laitteissaan useiden eri prosessoriperheiden piirejä. Yleisimmin käytetyt ovat NXP Cortex, Atmel ja Microchip. Liitynnät ulkomaailmaan voidaan hoitaa muunmuassa Ethernetillä, USB:llä tai erilaisilla langattomilla linkeillä.

Tutkimus ja konsultointi

Useihin tuotekehityshankkeisiin sisältyy tutkimustyötä ja uusien rakenteiden kehittämistä. Tutkimus lisää epävarmuutta projektin kustannuksista ja aikataulusta. Tutkimustyö edellyttää vahvaa teoreettista ja käytännön osaamista sekä innovaatiokykyä. Puhtaasti tutkimusmaailmassa riittää, että asia toimii teoriassa, mutta tuotteistamisessa on oleellisempaa, että sovellus toimii käytännössä. Usein teorioiden saattaminen käytännön sovellukseksi edellyttää kykyä toteuttaa nopeita prototyyppejä teorioiden varmistamiseksi. Icraftin juuret ovat Tampereen Teknillisessä Yliopistossa ja useammalla Icraftin suunnittelijalla on yli 10 vuoden tutkimus- ja tuotekehitystyötausta. Tuona aikana on kehitetty lukemattomia laiteprototyyppejä ja luotu vankka perusta kehitystyölle.

Icraftilla on hyvät kontaktit TTY:lle ja tutkimushankkeissa voidaan tehdä yhteistyötä TTY:n kanssa esimerkiksi olosuhdetestauksessa ja EMC-mittauksissa.